FSUMMIT

 

KONFERANS

KONFERANS

Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler kurmaya devam eden Sözen Organizasyon; sektörün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin gastronomi turizminde çekici bir destinasyon haline gelerek markalaşması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu misyon ile yola çıkan Sözen Organizasyon, 8-9 Mart 2024 tarihlerinde 4. kez Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’i “Profit Chain” teması ile Antalya’da NEST Congress & Exhibition Center’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İşletmelerin bel kemiğini oluşturan ve en önemli temel prensiplerinden biri olan “Profit Chain” yani “Kar Zinciri”, özünde işletmedeki her bir unsurun başarısının bir diğerini nasıl etkilediğini ve kârlılığın tüm işletme süreçlerinde nasıl domino etkisi yarattığını açıkça ortaya koymaktadır. Kar zinciri; Bir işletmede çalışanların mutluluğunun, müşterilerin mutluluğunu etkilemede nasıl önemli olduğunu, dolayısı ile işyerinde mutlu olan çalışanların daha iyi ürün veya hizmet üretiklerini anlatmaktadır. İyi ürün ve hizmet alan alıcıların, işletmeye tekrar dönerek ürün ve hizmetleri satın alma olasılıkları her zaman daha yüksektir. Bu da şirketlerin daha fazla gelir elde etmesine, çalışanlarının ve müşterilerinin daha mutlu olmasına yardımcı olur. FSummit’te, Profit Chain teması ışığında, çalışanların mutluluğu, müşteri memnuniyeti ve dolayısı ile istikrarlı müşteri kazanımı ve bunun kar ve satışlardaki büyümeye olan olumlu etkileri üzerine paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

FSummit Konferansı’nda; Turizm, gastronomi ve ağırlama sektörü gibi müşterinin değer yarattığı sektörlerde müşteri memnuniyeti, istikrarlı müşteri ve tüm süreçlerdeki büyümeyi sağlamanın önemini vurgulayan stratejik bir yaklaşım olan Profit Chain üzerine değerlendirmelerde bulunulacak. İşletmelerdeki hizmet karlılık zincirinin; iç hizmet memnuniyeti, hizmet kalitesi ve nihayetinde müşteri sadakati ile ortaya çıkan gelir artışının doğru orantılı büyümeye etkisi konferans ve panellerde sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından ele alınacak.